Dubbelen

Toelichting bij de wijzigingen in ES-TRIN 2019

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. In november 2018 heeft CESNI de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN), editie 2019/1, goedgekeurd (Besluit CESNI 2018-II-1). De Werkgroep CESNI/PT heeft op voorstel van het secre tariaat een ontwerptoelichting opgesteld waarin wordt uiteengezet waarom deze wijzigingen van ES-TRIN nodig zijn, wat de alternatieven waren en wat de gevolgen zullen zijn van de in ES-TRIN 2019 aangebrachte wijzigingen. Deze toelichting …

Meer lezen

Certifering

Verlengen binnenvaartcertificaten

Nieuwsbericht van het NBKB omtrent het verlengen van certificaten i.v.m. Covid-19 GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICATEN I.V.M. COVID-19 11 december, 2020  Nieuws In aansluiting op onze publicatie van 8 december 2020 geven wij u de informatie over de geldigheid van certificaten, die wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen. De scheepseigenaar waarvan het certificaat tussen 16 maart en 31 december 2020 is verlopen en die nog niet zijn overgegaan tot her-certificering zullen van ILT een brief …

Meer lezen

Branchenorm chartervaart een must

Branchenorm BBZ

Branchenorm BBZ voor meer veiligheid Een branchenorm omschrijft de risicovolle onderdelen aan boord van zeilschepen en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s te verkleinen. Het beschrijft wat elke schipper minimaal zou moeten weten. Een veiligheidswerkgroep heeft zich in eerste instantie op masten en rondhouten gericht maar zullen in de toekomst voor verschillende onderdelen normen gaan opstellen. Het veiligheidsplatform heeft een lijst opgesteld waarmee werkgroepen aan de slag gaan om te komen tot een nieuwe branchenorm. …

Meer lezen

Een volledige tuigage keur met certificaat kunt u met een vertrouwd gevoel aan Service Maritiem overlaten

Mast en tuigage met certificaat Beroepsvaart

Certificeer en controleer tijdig uw tuigage Een volledige tuigage keur met certificaat kunt u met een vertrouwd gevoel aan Service Maritiem overlaten. Via het NBKB ontvangt u uw certificaat. Zo heeft u weer voor de eerstvolgende jaren qua papier werk alles op orde is. Maar u kunt ook een tussentijdse controle aanvrage. Op zich niet vrekeerd om even een paar ogen er bij te hebben die wellicht net iets anders kijken dan u zelf. Een …

Meer lezen