Branchenorm chartervaart een must

Branchenorm BBZ voor meer veiligheid

Een branchenorm omschrijft de risicovolle onderdelen aan boord van zeilschepen en de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s te verkleinen. Het beschrijft wat elke schipper minimaal zou moeten weten.

Een veiligheidswerkgroep heeft zich in eerste instantie op masten en rondhouten gericht maar zullen in de toekomst voor verschillende onderdelen normen gaan opstellen. Het veiligheidsplatform heeft een lijst opgesteld waarmee werkgroepen aan de slag gaan om te komen tot een nieuwe branchenorm.

Op de agenda staan opleiding aan boord, staand en lopend want, en veiligheidsinstructies aan gasten. De opbouw van de normen zal grotendeels gelijk zijn.

1.
Risico Analyse

  • Identificeer de kritieke plekken
  • Wat zijn gevolgen als het mis gaat?

2.
Inspectie

  • Hoe kun je de kritieke plekken het beste inspecteren?
  • Hoe vaak en wanneer moet je minimaal inspecteren? 

3.
Beoordeling

  • Wat is de staat van het onderdeel?

4.
Verslaglegging

Er bestaat een branchnorm voor masten en rondhouten.

Wilt u meer weten wat er leeft in de branche, kijk dan eens op de site van de BBZ.