Dubbelen

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

In november 2018 heeft CESNI de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN), editie 2019/1, goedgekeurd (Besluit CESNI 2018-II-1).
De Werkgroep CESNI/PT heeft op voorstel van het secre tariaat een ontwerptoelichting opgesteld waarin wordt uiteengezet waarom deze wijzigingen van ES-TRIN nodig zijn, wat de alternatieven waren en wat de gevolgen zullen zijn van de in ES-TRIN 2019 aangebrachte wijzigingen.

Deze toelichting bevat eveneens een overzicht van de wijzigingen in de ES-TRIN 2019 in vergelijking met de editie van 2017. Deze toelichting dient alleen ter verduidelijking en zal niet in de vorm van een besluit door CESNI worden aangenomen.

Klik op de link voor de volledige uitleg aangaande wijzigingen in ES-TRIN 2019

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen