Rob Peetoom expertise

NBKB stelt zich voor

NBKB stelt zich voor Regelmatig komt de vraag voorbij hoe het zit met Service Maritiem en Rob Peetoom. Velen van u vermoeden dat ik in dienst ben van een verzekeraar, maar niets van dit alles is waar. Als aangesloten ondernemer/ inspecteur van het NBKB hopen wij wat duidelijkheid te brengen en laten we zien wat we doen. https://youtu.be/SqUDOy-2ATA

Meer lezen

mast en tuigage

BBZ

De BBZ spreekt namens de leden met de overheid en beïnvloedt zo het beleid. Of dat nu over het water gaat en de plannen om er zonnepanelen in te leggen of over brugopeningen: de BBZ zit aan tafel of schuift ongevraagd aan.

We zijn ook sterk op het gebied van de technische regels en bemanningseisen. We zetten ons in om regels uitvoerbaar te houden en te laten sluiten bij de bijzondere schepen en hun operationele inzet.

De invloed van de vereniging is zichtbaar op gebieden als handhaving en inspectie en de rol van de keuringsbureaus, verzekeraars en andere instanties.

Meer lezen

Rob hoog in de lucht

VCA-VOL

VCA Vol In 2022 heb ik het diploma VCA VOL behaald. Hiermee laat ik zien dat ik basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat ik waar nodig deze kennis kan toepassen. Zo vergroot ik zowel voor uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft de veiligheid. Ik ben op deze manier een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Als scheepvaart expert ga ik voor veiligheid en help ik …

Meer lezen

ROT IN RONDHOUT JA of NEE

ROT IN RONDHOUT JA OF NEE Je moet er niet aan deneken dat je rondhout rot is. Na jarnelang lakken, gebeurt dan toch het onvermeidelijke, ROT. Naast het kloppen en z.g.n. prikken is Service Maritiem ook in  het bezit van een Resitograaf. Dit is een meetinstrument waarmee de weerstand wordt gemeten die een boornaald van 30cm lang en circa 1,5mm dik, tijdens het boren ondervindt. Op deze manier is vast te stellen of een houten …

Meer lezen

INVENTARISLIJST CHARTERVAART

INVENTARISLIJST CHARTERVAART/ ZEILENDE PASSAGIERSVAART Met enige regelmaat merken we in ons werk dat schippers, maar ook eigenaren niet volledig op de hoogte zijn van de huidige regelgeving en dat verschillende documenten niet aan boord zijn, missen of nooit aangevraagd zijn. Soms heel begrijpelijk natuurlijk, daar het niet altijd eenvoudig is om alles op een rijtje te houden naast het varen en onderhoud aan het schip. Handhaving wordt steeds strakker als gevolg van het niet altijd …

Meer lezen

dikke kop

Berekening volume 100m3

DE 100m3 BEREKENING Berekening volume 100 m3 Het is alweer een gelange tijd van kracht, maar met regelmaat wordt er nog wel eens gevraagd hoe het nu zit.  De Algemene richtlijn is als volgt: Deze richtlijn is overeenkomstig bijlage II, artikel 1.01, op de volgende vaartuigen van toepassing:a) vaartuigen met een lengte (L) van 20 m of meer;b) vaartuigen waarvan het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (T), 100 m3 of …

Meer lezen

BBQ oppropaangas

BBQ aan boord

BBQ aan boord De vloeibaargasinstallatie voor verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op gas moeten voldoen aan hoofdstuk 14 (artikel 13.01 lid 1) met uitzondering van passagiersschepen. Voor passagiersschepen geldt op basis van artikel 15.01, lid 2e, dat vloeibaargasinstallaties zoals bedoeld in hoofdstuk 14 verboden zijn.Dit verbod geldt echter niet voor passagiersschepen met een lengte ≤ 45 m, indien dit voldoet aan de onder artikel 15.15, lid 9, XC genoemde voorwaarden.   De opmerking betreft …

Meer lezen

AED aan boord van schepen een verplichting

AED aan boord van passagiersschepen

AED aan boord van passagiersschepen Behoeften waaraan de wijziging geacht is te beantwoorden Jaarlijks krijgen duizenden mensen een hartstilstand buiten een ziekenhuis. Slechts 7% van hen overleeft dit. Wordt een  slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en hij of zij een stroomstoot toegediend krijgt met een automatische uitwendige defibrillator (AED), dan heeft depersoon in kwestie tot 70% kans om te overleven. Iedereen kan omgaan met een AED en de toepassing van de …

Meer lezen

Mast en tuigage aan boord van zeilschepen

Preventief testen van verstagingen onder spanning.

PREVENTIEF TESTEN VAN VERSTAGINGEN ONDER SPANNING Dit artikel is tot stand gekomen als co-productie van het tijdschrift Zeilen en het ZeilersForum Volgens de officiële richtlijn dien je een verstaging eens in de 15 jaar te vervangen. Sommige verzekeraars eisen zelfs eens per 10 jaar. Maar wat als de verstaging op het zicht er nog goed uit ziet. Techneut en fanatiek zeiler Erik Snel en jachtontwerper Erik de Jong bedachten dat zoiets ook anders moet kunnen. …

Meer lezen