DE 100m3 BEREKENING

Berekening volume 100 m3

Het is alweer een gelange tijd van kracht, maar met regelmaat wordt er nog wel eens gevraagd hoe het nu zit. 

De Algemene richtlijn is als volgt:

Deze richtlijn is overeenkomstig bijlage II, artikel 1.01, op de volgende vaartuigen van toepassing:
a) vaartuigen met een lengte (L) van 20 m of meer;
b) vaartuigen waarvan het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (T), 100 m3 of meer bedraagt (geen Cb of waterverplaatsing uit de meetbrief).

dikke kop

Hierbij zijn de afmetingen volgende de definities:

  • “lengte (L)”: de grootste lengte van de scheepsromp in m, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;
  • “breedte (B)”: de grootste breedte van de scheepsromp in m, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet inbegrepen);
  • “diepgang (T)”: de verticale afstand van het laagste punt van de scheepsromp aan de

onderkant van de bodembeplating zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen en het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp .

(C) NBKB

Zie ook de sitevan ILenT.