IVR EMISSIE calculatie tool

Graag wilt het IVR u informeren over onze Emissie Calculatie Tool, die vanaf nu kosteloos
beschikbaar is gesteld voor scheepseigenaren.

Wat is de Emissie Calculatie Tool?
De Emissie Calculatie Tool is een hulpmiddel, ingebouwd in ons IVR Schepen Informatie Systeem,
waarmee u de huidige emissies van uw schip kunt berekenen. De berekening wordt gemaakt aan de
hand van scheepsgegevens die al in de database staan van IVR  in combinatie met gegevens die u zelf kunt invullen. Meer uitleg over de berekening leest u verder op.

 

emissie

Waarom is deze tool ontwikkeld?
Wij hoeven u niet te vertellen dat de binnenvaart al de meest groene en efficiëntste manier van
goederentransport is. De toekomst van de binnenvaart ziet er nog groener uit met als doel om in 2050
nagenoeg emissieloos te zijn. Tot die tijd is vergroening nodig om de hoeveelheid emissies zoveel
mogelijk terug te dringen. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de huidige situatie, zodat
er juiste beslissingen kunnen worden genomen om verder te vergroenen. De Emissie Calculatie Tool
van IVR geeft een indicatie van de huidige emissies van een binnenvaartschip en geeft daarmee tevens
inzicht in de efficiëntie van een schip.
Om de werkelijke emissies van een schip te weten, dient er meetapparatuur geïnstalleerd te worden.
Voor de berekening van de emissies per tonkilometer dienen bovendien de afgelegde afstand en de
vervoerde lading bijgehouden te worden. Het installeren van meetapparatuur en het verkrijgen van
alle informatie over afstanden en lading kosten veel tijd, moeite en geld. De Emissie Calculatie Tool
probeert daarom een schatting te maken van de emissies op basis van gegevens die direct paraat zijn
of waarvan een schatting gemaakt kan worden. Ook kunt u de tool gebruiken om een inschatting te
maken wat een duurzame investering voor invloed heeft op de uitstoot. Wat zullen bijvoorbeeld de
geschatte emissies zijn na het installeren van een Stage-V motor, roetfilter, SCR-katalysator of wanneer
er gevaren wordt met een andere (duurzame) brandstof zoals HVO?

  • Omdat IVR het belangrijk vindt dat de Emissie Calculatie Tool voor alle scheepseigenaren makkelijk
    toegankelijk is, bieden zij deze kosteloos aan.

Hoe kunt u gebruik maken van de Emissie Calculatie Tool?
De Emissie Calculatie Tool is geïntegreerd in het IVR Schepen Informatie Systeem. Als scheepseigenaar
heeft u altijd kosteloos toegang tot deze schependatabase en krijgt u daarmee inzage in de gegevens
die wij van uw schip of schepen in ons systeem hebben geregistreerd. Vanaf nu kunt u in dit systeem
dus ook gebruik maken van de Emissie Calculatie Tool. Voor correct gebruik van de tool is het
noodzakelijk dat de juiste gegevens worden gebruikt. U kunt online uw gegevens zelf aanpassen en/of
aanvullen. Mogelijk heeft u zich al een keer aangemeld, maar bent u uw wachtwoord vergeten? Dan

Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam, The Netherlands |

+31 (0)10 411 60 70 |

info@ivr-eu.com |

www.ivr-eu.com
VAT Number.: NL002534587B01 | Chamber of Commerce: 40341965

kunt u zonder problemen automatisch een nieuw wachtwoord aanvragen. Heeft u (nog) geen account?
Klik dan hier om u te registreren als scheepeigenaar of stuur een e-mail met uw scheeps- en
contactgegevens naar info@ivr-eu.com.

Alle rechten IVR